1. Käsitteet

1.1. Verkkosivut – tilaajan ja kääntäjään väliseen yhteistyöhön tarkoitettu ylläpitäjän omistama verkkopalvelu osoitteessa www.tekstipro.fi.

1.2. Ylläpitäjä – verkkosivujen omistama Kayade OÜ, Tallinn, Viron tasavalta, Euroopan Unioni. Ylläpitäjän sähköpostiosoite on info@tekstipro.fi.

1.3. Kääntäjä – verkkosivujen käyttäjä, joka on rekisteröityessä valinnut profiilikseen „Kääntäjä“. Kääntäjä toteuttaa käännöstoimeksiantoja.

1.4. Tilaaja – verkkosivujen käyttäjä, joka on rekisteröityessä valinnut profiilikseen „Tilaaja“. Tilaaja on käännöspalvelun ostaja.

1.5. Käyttäjät – verkkosivuilla rekisteröityneet tilaajat ja kääntäjät.

1.6. Käännös – kääntäjän älyllisen toiminnan tulos, jonka kääntäjä on luonut tilaajan esittämän toimeksiannon perusteella.

1.7. Hintapyyntö – verkkosivuilla tilaajan ohjeiden mukaisesti muotoilema tietopaketti käännöstoimeksiannosta, joka lähetetään kääntäjille tarjouskilpailua varten.

1.8. Tarjoaminen – verkkosivuilla kääntäjän ohjeiden mukaisesti muotoilema tarjous tilaajan esittämän käännöstoimeksiannon toteuttamiseksi.

1.9. Toimeksianto – verkkosivuilla ohjeiden mukaisesti muotoiltu tilaajan ja kääntäjän välinen sopimus käännöksen toteuttamiseksi.

1.10. Verkkotili – verkkosivuilla rekisteröityessään käyttäjä saa käyttöönsä salasanalla suojatun käyttäjätilin.

1.11. E-tili – käyttäjän verkkotiliin liitetty laskutustili käännöksien laskutukseen verkkosivuilla.

1.12. Talletustili – ylläpitäjän käyttämä laskutustili, jota käytetään käyttäjien ainoastaan rahojen tallettamiseen maksujen turvallisuuden takaamiseksi.

1.13. Maksupalvelutarjoaja. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

1.14. Välimiesmenettely – ylläpitäjän määräämien jäsenien muodostama puolueeton komissio, joka ratkaisee verkkosivuilla tilaajan ja kääntäjän välisiä riitoja.

2. Yleistä

2.1. Tämä www.tekstipro.fi -käyttäjäsopimus (jatkossa sopimus) määrää ylläpitäjän ja käyttäjien väliset suhteet verkkosivujen käyttämisessä.

2.2. Käyttäjät noudattavat verkkosivujen käyttämisessä tätä sopimusta sekä verkkosivuilla olevia ohjeita ja viitteitä.

2.3. Ylläpitäjä ei ole vastuussa käyttäjien sopimattomasta tai lainvastaisesta käyttäytymisestä.

2.4. Tilaajan toimeksianto on maksullinen. Korvauksen määrä sovitaan tilaajan ja toteuttajan välillä ja vahvistetaan verkkosivuilla vastaavan ohjelmiston avulla.

2.5. Ylläpitäjä pidättää kääntäjältä provision 25 % käännöstoimeksiannon koko summasta.

2.6. Ylläpitäjä pidättää käyttäjiltä 1 euron siirtomaksun jokaisesta e-tililtä siirretystä summasta.

2.7. Käännöksistä maksaminen suoritetaan ainoastaan verkkosivuilla vastaavan lomakkeen avulla.

2.8. Ylläpitäjä ei takaa jatkuvaa tai esteetöntä pääsyä verkkosivujen ohjelmistoihin. Sivuston toiminta voi olla hetkellisesti häiriintynyt ylivoimaisen esteen tai muiden tekijöiden vuoksi, joiden ehkäisy tai poistaminen ei ole ylläpitäjän voitavissa.

2.9. Ylläpitäjä tarjoaa käyttäjille verkkosivujen palveluja sellaisina kuin ne tällä hetkellä ovat, sekä ilman minkäänlaista takuuta, mukaan lukien ilman takuuta tekijänoikeuksista sekä sivuston käyttäjistä tai heidän välisistä toimistaan.

2.10. Ylläpitäjä ei ole vastuussa käyttäjien voitonmenetyksistä eikä hyvitä sitä, samoin ei ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, jotka on aiheutunut verkkosivujen ohjelmistojen toiminnasta tai toimintahäiriöistä.

2.11. Ylläpitäjä ei ole vastuussa toimeksiantojen määräajoista, toimeksiantojen oikeellisuudesta, käännösten laadusta tai muista ominaisuuksista eikä muiden verkkosivujen käyttäjien välisten velvollisuuksien täyttämisestä, täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä, eikä hyvitä niitä.

2.12. Ylläpitäjän suurin taloudellinen vastuu ei saa määrässä ylittää korvausta, jonka käyttäjä on maksanut verkkosivuilla tilatusta palvelusta.

3. Oikeudet ja velvollisuudet

3.1. Kääntäjän oikeudet ja velvollisuudet:

- 3.1.1. Kääntäjällä on oikeus osallistua tarjousten tekemiseen, mikä on ilmaista;

- 3.1.2. Kääntäjällä on oikeus vaatia tilaajalta lisätietoja toimeksiannosta, mikäli toimeksianto on muotoiltu väärin tai puutteellisesti;

- 3.1.3. Kääntäjä on velvollinen toteuttamaan tilaajalta työhön otetut toimeksiannot laadukkaasti ja määräaikaan mennessä;

- 3.1.4. Kääntäjällä on kieltäytymisen perustellessaan oikeus kieltäytyä toimeksiannon täydentämisestä, mikäli tilaaja vaatii toimeksiannossa määrittelemättömän työn tekemistä tai vähäisiä parannuksia;

- 3.1.5. Kääntäjällä on oikeus saada tilaajalta palkkio laadukkaasta ja määräaikaan mennessä valmistuneesta työstä, jonka kääntäjä ja tilaaja ovat aiemmin sopineet ja joka on vahvistettu tilaajan laatimassa toimeksiannossa. Palkkio pidätetään ylläpitäjän talletustilille ja se kuvataan kääntäjän e-tilillä. Käännöspalkkio siirtyy tilaajan e-tililtä kääntäjän e-tilille, kun tilaaja on hyväksynyt käännöksen;

- 3.1.6. Kääntäjällä on oikeus siirtää rahaa omalta e-tililtään pankkitilille kaikkina aikoina, tilin saldon rajoissa. Siirto suoritetaan kolmen (3) työpäivän kuluessa;

- 3.1.7. Kääntäjä ei saa paljastaa henkilö- ja yhteistietojaan tilaajalle tai muille henkilöille (lukuun ottamatta ylläpitäjälle) huomioiden sopimuksen kohdan 3.3.5.;

- 3.1.8. Kääntäjä luovuttaa ilmaiseksi kääntämiseen liittyvät taloudelliset oikeudet ylläpitäjälle sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt käännöksen;

- 3.1.9. Kääntäjä ei saa käyttää tai julkaista kääntämiään tekstejä luovutettuaan taloudelliset oikeudet ylläpitäjälle;

- 3.1.10. Kääntäjä vastaa tekemiensä käännösten laillisuudesta ja laadusta;

- 3.1.11. Kääntäjän on velvollinen maksamaan ylläpitäjälle 25 % provision toimeksiannon palkkiosta. Ylläpitäjä pidättää vastaavan summan kääntäjän e-tililtä;

- 3.1.12. Kääntäjä sitoutuu ilmoittamaan ja maksamaan käännöksistä saaduista tuloista kaikki lainmukaiset verot (ml. tulo- ja arvonlisävero sekä sosiaaliturvamaksu);

- 3.1.13. Kääntäjä sitoutuu pidättymään useamman kääntäjätilin luomisesta. Muussa tapauksessa kääntäjä vastaa tällaiseen rikkomukseen liittyvistä kielteisistä seurauksista.

3.2. Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet:

- 3.2.1. Tilaajalla on oikeus laatia hintapyyntöjä ja lähettää niitä kääntäjille ilmaiseksi;

- 3.2.2. Hintapyynnön laatiminen ja/tai lähettäminen ja tarjoamisten saaminen ei velvoita tilaajaa käännöksen tilaamiseen;

- 3.2.3. Tilaaja on velvollinen antamaan toimeksiannosta mahdollisimman tarkan ja yksityiskohtaisen kuvauksen;

- 3.2.4. Tilaaja on velvollinen antamaan kääntäjälle lisätietoja toimeksiannosta, mikäli toimeksianto on laadittu väärin tai puutteellisesti;

- 3.2.5. Tilaajalla on oikeus valita paras tarjous harkintansa mukaan, tilaaja ei ole velvollinen valitsemaan alinta tarjousta;

-3.2.6. Työtä tilatessa tilaajan tulee maksaa koko tilauksen arvo ylläpitäjän talletustilille, jossa maksu on varattuna kunnes työ hyväksytään. Tilaajan talletustilillä oleva raha näkyy tilaajan e-tilillä;

- 3.2.7. Tilaajalla on oikeus saa kääntäjältä työ katsottavaksi ennen maksun suorittamista;

- 3.2.8. Tilaajalla on oikeus hyväksyä käännös, mikäli se vastaa tilaajan toiveita. Hyväksyessään käännöksen tilaaja vahvistaa, että työ vastaa toimeksiantoa eikä tilaaja esitä käännöksestä valituksia; Kun työ hyväksytään, suoritetaan siitä maksaminen, rahan siirtyminen tilaajalta kääntäjälle näkyy tilaajan sekä kääntäjän e-tilillä;

- 3.2.9. Tilaajalla on oikeus lähettää käännös kääntäjälle korjattavaksi, mikäli se ei vastaa toimeksiannossa esitettyihin vaatimuksiin tai käännöksessä on oleellisia puutteita. Tilaajan tulee perustella ja selvittää yksityiskohtaisesti, mistä kohden ja kuinka laajasti korjauksia on tehtävä;

-3.2.10. Tilaajalla on oikeus syyn yksityiskohtaisesti perustellessaan lähettää käännös välimiesmenettelyyn, mikäli kääntäjä kieltäytyy korjaamisesta tai työssä on puutteita myös korjauksen jälkeen;

-3.2.11. Tilaajalla on oikeus keskeyttää toimeksianto, mikäli sitä ei ole täytetty sovittuun määräaikaan mennessä. Jos toimeksianto keskeytetään, e-tililtä varattu raha vapautuu muita toimintoja varten;

-3.2.12. Tilaaja on velvollinen 72 tunnin aikana hyväksymään käännöksen, lähettämään käännöksen korjattavaksi tai välimiesmenettelyyn. Mainitun ajan umpeuduttua tapahtuu käännöksen hyväksyminen automaattisesti, rahallinen korvaus käännöksestä siirtyy tilaajan e-tililtä kääntäjän e-tilille, eikä käännöksestä voi enää valittaa;

- 3.2.13. Tilaaja saa ylläpitäjältä ilmaiseksi käännökseen liittyvät taloudelliset oikeudet käännöksen hyväksymisen ja työstä maksamisen jälkeen;

- 3.2.14. Tilaajalla on oikeus käyttää tilattuja käännöksiä millä laillisella tavalla tahansa;

- 3.2.15. Tilaajalla on oikeus arvostella ja kommentoida kääntäjiä. Tilaajan on annettava lausuntoja, jotka eivät ole valheellisia, loukkaavia tai häiritseviä;

- 3.2.16. Tilaajalla on oikeus siirtää rahaa e-tililtään pankkitililleen kaikkina aikoina, tilin saldon rajoissa. Siirto suoritetaan kolmen (3) työpäivän kuluessa;

- 3.2.17. Tilaaja ei saa paljastaa henkilö- ja yhteistietojaan tilaajalle tai muille henkilöille (lukuun ottamatta ylläpitäjälle) huomioiden sopimuksen kohdan 3.3.5.

3.3. Käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet:

- 3.3.1. Käyttäjät ovat velvollisia verkkosivun käyttäjäksi rekisteröityessään esittämään oikeat henkilö- ja yhteystiedot;

- 3.3.2. Käyttäjät sitoutuvat olemaan paljastamatta kolmansille osapuolille verkkosivun salasanoja tai muuta verkkotilille pääsyyn liittyvää tietoa;

- 3.3.3. Käyttäjät sitoutuvat olemaan paljastamatta kolmansille osapuolille yhteystyössä aikana saatuja mahdollisia yritystietoja;

- 3.3.4. Käyttäjät sitoutuvat yhteystyön aikana olemaan käyttämättä lainvastaisia aineistoja tai aineistoja, jotka rikkovat kolmansien osapuolien tai organisaatioiden taloudellisia, tekijän- tai muita oikeuksia;

- 3.3.5. Käyttäjät sitoutuvat olemaan paljastamatta ja välittämättä henkilö- ja yhteystietojaan kenellekään muulle paitsi ylläpitäjälle. Yhteystiedoilla tarkoitetaan sähköpostiosoitteita, ICQ- ja Skype- numeroita, verkko-osoitteita (verkkosivut, blogit), viittauksia julkaisuihin, joissa vastaavat tiedot sijaitsevat, samoin mitä tahansa muita yhteystietoja, ml. erilaiset yhteisöpalvelujen järjestelmiä ja puhelinnumeroita. Edellä mainittujen tietojen välittäminen on kielletty kaikin tavoin, ml. verkkosivun sisäisellä postilla ja lisäämällä toimeksiantoon tietoja sisältävän liitteen, samoin millä tahansa muulla tavalla;

- 3.3.6. Jos Tilaaja lähettää tilauksen korjattavaksi, kääntäjä sitoutuu reagoimaan siihen 72 tunnin kuluessa (lauantai ja sunnuntai eivät kuulu tähän ajanjaksoon). Mikäli kääntäjä ei reagoi, tilaus keskeytetään automaattisesti ja varausmaksu vapautetaan;

- 3.3.7. Käyttäjillä on oikeus lähettää käännöksiin liittyvät riidat välimiesmenettelyyn ratkaistavaksi;

- 3.3.8. Mikäli toinen käyttäjistä lähettää riidan välimiesmenettelyyn, tulee toisen osapuolen antaa vahvistus 72 tunnin kuluessa. Vahvistuksesta kieltäytyminen ratkaisee riidan välimiesmenettelyä vaatineen osapuolen hyväksi;

- 3.3.9. Käyttäjät ovat velvollisia tiedottamaan ylläpitäjälle kaikista käyttäjiin liittyvistä tiedoista tai seikoista, jotka ovat muuttuneet rekisteröitymistilanteeseen verrattuna;

- 3.3.10. Käyttäjien sitoutuvat välittömästi ilmoittamaan ylläpitäjälle salasanan ja/tai käyttäjätunnuksen katoamisesta tai joutumisesta kolmannen osapuolen haltuun;

- 3.3.11. Käyttäjät sitoutuvat kommunikoimaan keskenään vain verkkosivun välityksellä;

- 3.3.12. Käyttäjät eivät saa käyttää hyväkseen tai paljastaa kolmansille osapuolille ohjelmistoissa ja laitteistoissa esiintyviä heikkouksia. käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan puutteista ja heikkouksista välittömästi ylläpitäjälle;

- 3.3.13. Käyttäjät ovat velvollisia ilmoittamaan ja maksamaan kaikista käännöstöihin liittyvistä maksuista verot (ml. tulo- ja arvonlisävero sekä sosiaaliturvamaksu).

3.4. Ylläpitäjän oikeudet ja velvollisuudet:

- 3.4.1. Ylläpitäjällä on oikeus saada kääntäjältä provisio 25 % toimeksiannon koko arvosta. Ylläpitäjä pidättää vastaavan summan kääntäjän e-tililtä;

- 3.4.2. Ylläpitäjällä on oikeus saada käyttäjiltä palvelumaksu 1 euro jokaisesta e-tililtä siirretystä summasta;

- 3.4.3. Ylläpitäjällä on oikeus keskeyttää hintapyyntö ja/tai sulkea käyttäjän verkkotili ja jättää hyvittämättä e-tilillä olevat rahalliset varat, mikäli käyttäjä on rikkonut sopimusehtoja tai hänen tekonsa ovat lainvastaisia;

- 3.4.4. Ylläpitäjällä on oikeus harkintansa mukaan sulkea käyttäjän verkkotili syitä selvittämättä. Käyttäjän e-tilillä olevat rahalliset varat palautetaan käyttäjän pankkitilille 7 työpäivän kuluessa;

- 3.4.5. Ylläpitäjällä on oikeus perua väärin laadittu hintapyyntö esittäessään puutteet toimeksiannon laatijalle;

- 3.4.6. Ylläpitäjällä on oikeus kieltäytyä mistä tahansa rekisteröitymisestä, mikäli on aihetta epäillä käyttäjän tekojen laillisuutta sivustolla tai muita käyttäjiä kohtaan;

- 3.4.7. Ylläpitäjällä on oikeus tutustua käyttäjien viesteihin;

- 3.4.8. Ylläpitäjä sitoutuu mahdollisuuden tullen heti poistamaan verkkosivujen ohjelmistoissa ja laitteistoissa ilmenevät viat ja puutteet;

- 3.4.9. Käännöksen hyväksymisen ja työstä maksamisen jälkeen ylläpitäjä luovuttaa tilaajalle ilmaiseksi kääntäjältä saadut käännökseen liittyvät taloudelliset oikeudet;

- 3.4.10. Ylläpitäjä sitoutuu muuttamaan ja parantamaan ohjelmistoja ja laitteistoja tukeutuen omaan tutkimustoimintaan, samoin tarkastamaan käyttäjien esittämät toiveet ja ehdotukset, jotka ovat saapuneet sähköpostitse;

- 3.4.11. Ylläpitäjä sitoutuu tarkastamaan ja arvioimaan kääntäjien pätevyydet.

4. Henkilötietojen käyttäminen

4.1. Ylläpitäjällä on oikeus rekisteröitymisen ja verkkosivujen käytön aikana käyttäjiltä kerättyjä tietoja (jatkossa henkilötiedot) käsitellä sopimuksessa määrätyin ehdoin ja esitettyihin tarkoituksiin.

4.2. Ylläpitäjä kerää ja tallentaa henkilötietoja sähköisessä muodossa tehden tarvittaessa niistä otteita myös muussa muodossa.

4.3. Ylläpitäjä ei julkista eikä anna henkilötietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta tarkoituksena yhteistyö ja verkkosivuston parantaminen sekä lain vaatimat tapaukset.

5. Riitojen ratkaiseminen

5.1. Käyttäjien väliset käännöksiin liittyvät riidat ratkaistaan neuvottelemalla. Riita ratkaistaan ylläpitäjän välimiesmenettelyssä, mikäli ratkaisua ei saada neuvottelemalla.

5.2. Välimiesmenettely voi ratkaista riidan kääntäjän tai tilaajan hyväksi. Päätöksen tekevät ylläpitäjän komission riippumattomat jäsenet.

5.3. Käyttäjien ja ylläpitäjän väliset riidat ratkaistaan neuvottelemalla. Riita ratkaistaan lakia noudattaen, mikäli ratkaisua ei saada neuvottelemalla.

6. Sopimusehtojen muuttaminen

6.1. Ylläpitäjällä on oikeus kaikkina aikoina muuttaa sopimusehtoja.

6.2. Ylläpitäjä sitoutuu tiedottamaan käyttäjiä sopimusehtojen muuttamisesta verkkosivuilla julkaistavilla tiedotteilla.

6.3. Sopimuksen muutokset astuvat voimaan verkkosivulla julkaisemisen jälkeen.

6.4. Käyttäjät antavat suostumuksen sopimusehtojen muutoksiin käyttämällä verkkosivua muutosten julkaisemisen jälkeen.